Källor


Träffar 1 till 34 av 34


 #  Källans ID   Titel, Författare 
1 S-1544642130 Blekingska nationen 1697-1900: biografiska och genealogiska anteckningar jemte historik
Carl Sjöström 
2 S-1544642129 Skånska Skolväsendets historia, utarbetad i synnerhet efter otryckta källor
Johan Ernst Rietz 
3 S-1544642128 Die Inschriften des Landkreises Rügen
Joachim Zdrenka 
4 S-1544642127 Johan Esaiasson Levnadsbeskrivning
 
5 S-1544642126 Inrikes Tidningar
 
6 S-1544642125 Svenskagravar.se
 
7 S-1544642124 
 
8 S-1544642123 
 
9 S-1544642122 
 
10 S-1544642121 Frederik Rostgaard og hans Samtid
 
11 S1 Skånska nationen före afdelningarnes tid, 1682-1832
 
12 S2 Svenska ättarral
 
13 S3 Boken om Tjust, Sjätte delen. 2. oförändrade upplagan. 1953
 
14 S4 Wikipedia
 
15 S5 Lantmäteriet
 
16 S9 Norrländska Slägter
O.C. Ahlström 
17 S-1547109455 Arkiv Digital
 
18 S-1561396808 Demografisk Databas Södra Sverige
 
19 S-1547829366 Gräsöarkivet
 
20 S-1561706364 Internet
 
21 S7 Kungl. Skånska Dragonregementets historia Del 4
C.G. von Platen 
22 S6 Lantmäterimyndigheternas arkiv
 
23 S-1559588959 Lundsstifts herdaminne
 
24 S-1544642131 New York, Passenger Lists, 1820-1957
Ancestry.com 
25 S-1561495512 Nordisk Familjebok
 
26 S-1548788909 Personhistorisk Tidskrift
 
27 S-1564390231 Släktträd i Ancestry
 
28 S8 Stamtavla över släkten Hofverberg
Ellen Hofverberg 
29 S-1561614513 Svenska adelns ättar-taflor
Anrep, Gabriel 
30 S-1561446190 Svenskt biografiskt lexikon
 
31 S-1564826450 Sverige, födelseuppgifter för personer som avled mellan 1901 och 2006
Ancestry.com 
32 S-1564732792 Sverige, namnindexerade födelseuppgifter, 1880-1920
Ancestry.com 
33 S-1563324220 Sweden, Births from the Swedish Death Index, 1947-2006
Sveriges Släktforskarförbund, comp 
34 S-1564092022 Sweden, Church Records, 1500-1941
Ancestry.com