Databasstatistik


 Beskrivning   Kvantitet 
Totalt antal individer 1,289  
- varav manliga 671 (52.06%)  
- varav kvinnliga 577 (44.76%)  
- varav av okänt kön 41 (3.18%)  
- varav levande 202  
Antal familjer 543  
Antal unika efternamn 469  
Totalt antal Foton 57  
Totalt antal Foto-dokument 12  
Totalt antal Gravstenar 1  
Totalt antal Text-dokument 0  
Totalt antal Ljudinspelningar 0  
Totalt antal Video 1  
Totalt antal källor 34  
Medellivslängd1 63 år, 131 dagar  
Tidigaste födelse (AElfigifu 847  

 Största livslängd1   Ålder 
Kirsten Eriksdotter 104 år  
Private 97 år 273 dagar  
Jakob Erik Bellander 97 år 63 dagar  
Cherstin Ersson 96 år  
Olof Eriksson 95 år  
Karin Bengtsdotter 95 år  
Larens Laurentius Magni Månsson Blix 95 år  
Private 94 år  
Karin Christiersdotter 94 år  
Private 93 år  


1 Åldersberäkningarna baserar sig på individer med registrerade födelse- och dödsdatum. P.g.a att det kan finnas ofullständiga datumfält (t ex enbart "1945" eller "BEF 1860"), är dessa beräkingar inte helt tillförlitliga.